16 september 2022

Gaskoliek door najaarsgras

Er zijn verschillende soorten koliek die door verschillende oorzaken ontstaan. Eén daarvan is gaskoliek.

Gaskoliek ontstaat als gevolg van gasophoping in de darmen. Deze gasophoping komt door een overmatige productie van gassen in de dikke darm van het paard of doordat gassen niet naar buiten kunnen door een gedeeltelijk of geheel afgesloten darm. 

Overmatige gasproductie ontstaat wanneer suikers, die niet volledig verteerd zijn, in de dunne darm doorspoelen en in de dikke darm terecht komen. Voorjaars- en najaarsgras bevatten veel suikers waaronder fructanen die op deze manier in de dikke darm terecht komen. Dit kan hoefbevangenheid en gaskoliek veroorzaken. Maar ook krachtvoer met moeilijk verteerbare granen als maïs kunnen onverteerd doorstromen naar de dikke darm en voor overmatige gasproductie zorgen. Ook een grote voedingsverandering kan aanleiding zijn voor het ontstaan van gaskoliek. 

Het kan gebeuren dat transport van voedsel door het spijsverteringsapparaat gedeeltelijk wordt geblokkeerd door een verandering van de ligging van de darmen. Dan hopen gassen zich op en veroorzaken (gas)koliek. In het voor- en najaar kan gras veel fructanen bevatten wanneer het overdag warm en zonnig en ’s nachts onder de vijf graden. Het is dan beter om je paard pas ’s middags in de wei te zetten omdat het fructaangehalte in het gras dan weer is afgenomen. 

Ook is het raadzaam om meerdere keren per dag kleine hoeveelheden te voeren aan je paard, en geef nooit meer dan twee kilo krachtvoer per voerbeurt.

Gaskoliek Door Najaarsgras