Beleggingen

Efo1

Beleggingsbeleid EFO Paardenverzekering

Als je bij ons verzekerd bent, dan betaal je premie. Wat gebeurt er eigenlijk met al die premies?

Uit de premies die wij ontvangen, betalen wij de declaraties van onze verzekerden. Maar ook onze bedrijfskosten, zoals de loonkosten van onze medewerkers. We houden er natuurlijk ook rekening mee dat er geld nodig is voor toekomstige schades. Dat zetten we apart.

Daarnaast hebben wij ook eigen vermogen. Dat is een algemene reserve die ervoor zorgt dat EFO Paardenverzekering tegenvallers in de toekomst kan opvangen. Voldoende eigen vermogen wil zeggen dat wij een financieel stabiele verzekeraar zijn.
Als verzekeringsmaatschappij beheren wij dus een flink vermogen. Dat wordt belegd, zodat het rendement oplevert.


Jij als klant moet er natuurlijk op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met het vermogen. Net als onze klanten vinden wij het belangrijk dat onze premies duurzaam belegd worden. Dus in fondsen met aandacht voor milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en goed ondernemingsbestuur. Ons beleggingsbeleid is dan ook gebaseerd op de richtlijnen van de OESO en de Verenigde Naties en conform het IMVO-convenant van het Verbond van Verzekeraars.

Duurzaam beleggen

Duurzaam of groen beleggen is een breed begrip. Een ander woord hiervoor is: ESG beleggen. ESG is een Engelse afkorting: Environmental, Social en Governance. Dat wil zeggen: bij het beleggen houd je rekening met milieuaspecten, sociale aspecten en de manier waarop een bedrijf wordt bestuurd.

Steeds meer beleggers letten niet meer alleen op de winst van bedrijven, maar ook op andere dingen, zoals bijvoorbeeld:
• De CO2-uitstoot van bedrijven.
• Hoe de arbeidsomstandigheden van de medewerkers zijn.
• Of de bedrijven geen belasting ontwijken.

Bij EFO Paardenverzekering zijn we ervan overtuigd dat beleggingen die rekening houden met milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten op de lange termijn een beter rendement opleveren dan beleggingen die dit niet doen. Bovendien willen wij met onze beleggingen bijdragen aan een duurzame wereld. Dat is de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als verzekeraar hebben.

Groen beleggen via vermogensbeheerder

Wij beleggen niet zelf. Wij werken daarvoor samen met een gespecialiseerde externe vermogensbeheerder. We verwachten van onze vermogensbeheerder dat deze bij het maken van beleggingsbeslissingen rekening houdt met duurzaamheid in het algemeen en onze speerpunten in het bijzonder. Bijvoorbeeld door het meewegen van duurzaamheidscores van bedrijven.


Ook moet onze vermogensbeheerder rapporteren over hoe de beleggingsportefeuille scoort op het gebied van duurzaamheid. In ons beleggingsstatuut staat precies wat wij vragen van onze vermogensbeheerder.

Stem en betrokkenheidsbeleid

Als je aandelen bezit van een bedrijf ben je aandeelhouder. Als aandeelhouder ben je mede-eigenaar van het bedrijf en kun je invloed uitoefenen op het beleid en de bedrijfsvoering van dat bedrijf. Bijvoorbeeld door te stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Of door in gesprek te gaan met het bedrijf waarin je belegt. Zo kun je als aandeelhouder ook invloed hebben op de verduurzaming van bedrijven. Bij EFO Paardenverzekering hebben we het stem- en betrokkenheidsbeleid van bedrijven uitbesteed aan onze vermogensbeheerder.


Wij willen dat onze vermogensbeheerder zich richt op de thema’s die wij belangrijk vinden. De vermogensbeheerder moet kunnen aantonen dat deze energie steekt in de speerpunten van EFO Paardenverzekering. Als het nodig is vragen we onze vermogensbeheerder om dit nog meer te doen.

Speerpunten duurzaam beleggen

De Verenigde Naties hebben zeventien doelen vastgesteld om de wereld te verbeteren in 2030. Dit zijn ze:

Belegging (1)

Duurzame ontwikkelingsdoelstelling

Wij kiezen ervoor om binnen het duurzaam beleggingsbeleid prioriteit te geven aan drie doelen:
• Ontwikkelingsdoel 3: Goede gezondheid en welzijn
• Ontwikkelingsdoel 15: Leven op het land

Als derde ontwikkelingsdoel vinden wij dierwelzijn erg belangrijk. In onze verzekeringsvoorwaarden hebben wij dit vastgelegd door de verplichting op te nemen het verzekerde paard goed te verzorgen. Leidraad hierbij is de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden. Dit is voor ons de 18e tegel.

Dierwelzijn

In overleg met onze vermogensbeheerder kijken we hoe we kunnen bijdragen aan deze doelen. Wij willen bij voorkeur beleggen in bedrijven en beleggingsfondsen die een (of meer) van deze drie doelen als duurzaamheidsdoel hebben.

Duurzaam beleggingsbeleid

Het kan zijn dat wij bepaalde beleggingen helemaal uitsluiten. In eerste instantie willen wij dat onze vermogensbeheerder zich richt op positieve veranderingen. Bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan met bedrijven in de beleggingsportefeuille om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Als blijkt dat positieve veranderingen niet haalbaar zijn, dan sluiten we die bedrijven uit. Beleggingen in de volgende ondernemingen zijn sowieso uitgesloten van onze beleggingen:
• Controversiële wapens
• clusterwapens, anti-persoonsmijnen, witte fosfor die wordt gebruikt voor explosieve wapens of munitie, munitie met verarmd uranium, biologische wapens, chemische wapens en kernwapens (omzet > 0% voor directe betrokkenheid).
• Productie van tabak (omzet > (0 -10%).
• Thermische kolen (omzet > (0 - 10%) door de winning/productie of omzet > (5 - 25%) door energieopwekking).
• Teerzandolie (omzet > (0 - 25%).
• Bedrijven die de beginselen van het Global Compact (GC) van de Verenigde Naties overtreden.

Global Compact Principles van de Verenigde Naties

Wij staan achter de Global Compact Principles van de Verenigde Naties. De Global Compact is een wereldwijd initiatief van de Verenigde Naties met tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie. Onze vermogensbeheerder moet de tien principes gebruiken als leidraad voor het uitsluiten van beleggingen.