Privacyverklaring

Inleiding

EFO Paardenverzekering is een onderlinge paardenverzekeraar. Iedereen die een paard bij ons verzekerd heeft, is automatisch lid van onze club. Wij willen onze leden helpen met passende verzekeringen, advies en tips, zodat ze zo optimaal mogelijk van hun passie voor paarden kunnen genieten.

In deze privacyverklaring informeren wij jou van wie wij persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij dat doen, voor welk doel wij deze gebruiken en met wie wij deze gegevens delen. Deze privacyverklaring bevat daarnaast belangrijke informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij adviseren je om deze privacyverklaring aandachtig door te lezen.

Wet- en regelgeving

Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving , waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Dit betekent in ieder geval dat wij:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor de gestelde doeleinden;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens goed gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt;
 • Jou op de hoogte zullen stellen van jouw rechten en deze rechten zullen respecteren.

Daarnaast zijn wij lid van het Verbond van Verzekeraars en houden wij ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Deze gedragscode bepaalt welke gegevens verzekeraars mogen verwerken en op welke wijze dit moet worden gedaan. In de gedragscode zijn de algemene verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming én de Nederlandse Uitvoeringswet AVG specifiek voor verzekeraars nader uitgewerkt. Deze gedragscode kan worden ingezien op de site www.verzekeraars.nl.

Jouw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je lid bij ons bent of als je contact met ons hebt. Het gaat dan niet alleen om jouw naam, telefoonnummer of een e-mailadres. Maar ook bijvoorbeeld om jouw bankrekeningnummer. Het gaat om alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen.

Deze gegevens hebben wij nodig om diensten aan je te verlenen, maar wij mogen deze alleen voor specifieke doelen verwerken. Wij leggen je graag uit wanneer en waarvoor jouw persoonsgegevens verwerkt worden:

Dienstverlening

Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen verzekeringsovereenkomst met jou afsluiten. We gebruiken jouw gegevens onder meer om contact met je op te nemen, om de verzekeringsaanvraag te beoordelen, om je te registreren als lid in ons systeem, voor het opmaken van jouw polis, het beheren van jouw verzekering en om claims, declaraties en klachten af te handelen.

Marketing activiteiten

Als ledenvereniging houden wij je graag op de hoogte. Dit doen wij met e-mails, nieuwsbrieven en berichten op onze website en sociale media. Ook hiervoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens. Dit doen we bijvoorbeeld door het gebruik van cookies. Zie voor meer informatie hierover onze cookieverklaring.

Vebeteren en innoveren

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook om onze producten en diensten te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op jouw wensen en behoeften. Door het toepassen van cookies kunnen wij analyseren waar je interesses naar uit gaan. Dankzij deze analyses kunnen wij verbeteringen toepassen op onze website en dit helpt ons weer om beter in te spelen op de wensen en behoeften van onze bezoekers. Op deze manier kunnen wij onze producten en diensten verbeteren. De rapportages die hiervoor gebruikt worden zijn zo ingericht dat anonimiteit gewaarborgd is. Zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid.

Risico's inschatten en verkleinen

Wij zijn een gezonde verzekeraar en dat willen we in de toekomst ook blijven. Wij vragen en gebruiken jouw persoonsgegevens om risico’s in te schatten en te verkleinen door bijvoorbeeld het stellen van controlevragen om te bepalen of wij contact hebben met de juiste persoon.

Opsporen van fraude en misbruik

Bij de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik leggen wij ook gegevens vast. Hierbij houden wij ons aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit en het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen (PIFI). 

Daarnaast kunnen wij jouw schade- en verzekeringsgegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem van verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werkzaam zijn (CIS). Dit doen we om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Meer informatie en het privacyreglement van de Stichting CIS vind je op www.stichtingcis.nl.

Verwerking van jouw gegevens

Contactmomenten
Als je contact met ons opneemt, verwerken wij daarvan de gegevens zoals jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van het bericht. Wij gebruiken deze informatie om de communicatie te behandelen en daarop te reageren. Wanneer je bij ons lid bent, verwerken wij de communicatie in jouw dossier om je beter van dienst te kunnen zijn. De verwerkingsgrond hiervoor is het gerechtvaardigd belang. 

Contactformulier

Te verwerken persoonsgegevens

Doel

Naam

Identificatie, juiste adressering, juiste wijze van aanspreken

E-mailadres

Juiste adressering voor onze reactie op het contactformulier

Telefoonnummer

Mogelijkheid tot het opnemen van contact

Inhoud van het bericht

Het in behandeling nemen van het verzoek en/of het beantwoorden van jouw vraag

Belafspraak inplannen

Te verwerken persoonsgegevens

Doel

Naam

Identificatie, juiste adressering, juiste wijze van aanspreken

E-mailadres

Juiste adressering voor onze reactie op het contactformulier

Telefoonnummer

Mogelijkheid tot het opnemen van contact

Postcode

Ter beoordeling in welke regio van Nederland je woonachtig bent om de juiste inspecteur terug te laten bellen

Inhoud van het bericht

Het in behandeling nemen van het verzoek en/of het beantwoorden van jouw vraag

Telefoongesprekken

Te verwerken persoonsgegevens

Doel

Naam

Identificatie, juiste wijze van aanspreken

Telefoonnummer

Mogelijkheid tot het opnemen van contact

Inhoud van het bericht

Het in behandeling nemen van het verzoek en/of het beantwoorden van jouw vraag

 

Wij kunnen telefoongesprekken opnemen voor trainings- en coaching doeleinden, voor onderzoek van en naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wordt een gesprek opgenomen dan melden wij dit vooraf. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden.

E-mails

Te verwerken persoonsgegevens

Doel

Naam

Identificatie, juiste adressering, juiste wijze van aanspreken

E-mailadres

Juiste adressering voor onze reactie op de e-mail

Inhoud van het bericht

Het in behandeling nemen van het verzoek en/of het beantwoorden van jouw vraag

WhatsApp

Te verwerken persoonsgegevens

Doel

Naam

Identificatie, juiste adressering, juiste wijze van aanspreken

Telefoonnummer

Mogelijkheid tot het opnemen van contact

Inhoud van het bericht

Het in behandeling nemen van het verzoek en/of het beantwoorden van jouw vraag

 

Let op: WhatsApp is geen eigendom van EFO Paardenverzekering zelf en daarom gelden er andere voorwaarden en een ander privacy beleid die Whatsapp zelf heeft bepaald. Wanneer je contact met ons opneemt via Whatsapp, heb je de algemene voorwaarden van Whatsapp geaccepteerd. Wij hebben zelf in ons privacy beleid een aantal maatregelen getroffen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen, maar wij hebben geen inspraak in het beleid van Whatsapp. Gegevens worden door Whatsapp in de Verenigde Staten verwerkt. Wil je liever niet dat Whatsapp jouw gegevens kan verwerken, dan kun je ons ook via de e-mail of telefonisch bereiken.

Sociale Media

Te verwerken persoonsgegevens

Doel

Naam

Identificatie, juiste adressering, juiste wijze van aanspreken

Inhoud van het bericht

Het in behandeling nemen van het verzoek en/of het beantwoorden van jouw vraag

 

Let op: de sociale media kanalen zoals Instagram en Facebook zijn geen eigendom van EFO Paardenverzekering zelf en daarom gelden er andere voorwaarden en een ander privacy beleid. Wanneer je contact met ons opneemt via sociale media zullen wij uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en je privacy waarborgen. Wij hebben zelf in ons privacy beleid een aantal maatregelen getroffen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Offerte
Wanneer je een offerte bij ons aanvraagt, dan vragen wij om een aantal gegevens die wij gebruiken voor onze dienstverlening. De verwerkingsgrond hiervan is de noodzakelijkheid van verwerking van deze gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

Contactgegevens

Te verwerken persoonsgegevens

Doel                         

Naam (voornaam, voorletter(s), voorvoegsel(s), achternaam)

Identificatie, juiste adressering, juiste wijze van aanspreken

Geslacht (man/vrouw)

Juiste wijze van aanspreken

Geboortedatum

Beoordelen of de aanvrager meerderjarig is (handelingsbekwaamheid)

Woongegevens (postcode, huisnummer, straat, woonplaats, land)

Juiste adressering voor het opnemen van contact en verstrekken van documenten zoals bevestiging aanvraag en de polis

E-mailadres

Mogelijkheid tot het opnemen van contact  en het verstrekken van documenten zoals bevestiging aanvraag en de polis

Telefoonnummer

Mogelijkheid tot het opnemen van contact

 

   

Verzekeringsaanvraag
Wanneer je een verzekering bij ons aanvraagt, dan vragen wij om een aantal gegevens die wij gebruiken voor onze dienstverlening, om jou als lid in ons systeem te registreren en voor het opmaken en beheren van jouw polis. De verwerkingsgrond hiervan is de noodzakelijkheid van verwerking van deze gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

Contactgegevens

Te verwerken persoonsgegevens

Doel                         

Naam (voornaam, voorletter(s), voorvoegsel(s), achternaam)

Identificatie, juiste adressering, juiste wijze van aanspreken

Geslacht (man/vrouw)

Juiste wijze van aanspreken

Geboortedatum

Beoordelen of de aanvrager meerderjarig is (handelingsbekwaamheid)

Woongegevens (postcode, huisnummer, straat, woonplaats, land)

Juiste adressering voor het opnemen van contact en verstrekken van documenten zoals bevestiging aanvraag en de polis

E-mailadres

Mogelijkheid tot het opnemen van contact  en het verstrekken van documenten zoals bevestiging aanvraag en de polis

Telefoonnummer

Mogelijkheid tot het opnemen van contact

 

   

Financiële gegevens

Als je klant bij ons bent, gebruiken wij jouw bankrekeningnummer voor het incasseren van de premie als je ons daarvoor gemachtigd hebt. Daarnaast gebruiken wij jouw bankrekeningnummer ook voor een restitutie of het overmaken van een schadebedrag.

Zakelijke gegevens

Ben je bij ons een zakelijk lid, dan vragen wij nog extra gegevens op. Op grond van de sanctiewetgeving moeten wij nader onderzoek verrichten naar de uiteindelijk belanghebbenden.

Kamer van Koophandel nummer

Het KvK nummer voegen wij toe aan onze administratie voor de koppeling aan de bedrijfsgegevens.

UBO Verklaring

Wij vragen bij onze zakelijke leden een UBO verklaring op waarin wij gegevens opvragen over de uiteindelijk belanghebbenden van het bedrijf.

Integriteitsvragen

In het aanvraagformulier stellen wij ook een aantal integriteitsvragen. De verwerkingsgrond hiervan is het gerechtvaardigde belang.

Strafrechtelijk verleden

Voor het beoordelen van jouw verzekeringsaanvraag stellen wij enkele vragen om vast te kunnen stellen of sprake is van een strafrechtelijk verleden. Het gaat dan alleen om strafrechtelijke feiten die korter dan 8 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Je hoeft alleen strafrechtelijke gegevens te melden als wij daar specifiek naar vragen.

Deze gegevens worden alleen ingezien door een geautoriseerde medewerker en deze gegevens worden na beoordeling direct vernietigd. De verwerkingsgrond hiervan is het gerechtvaardigde belang.

Aanvullende gegevens

Ook worden er aanvullende vragen gesteld. Voor het beoordelen van de aangevraagde verzekering vragen wij om een aantal gegevens van het te verzekeren paard. Denk hierbij aan de naam, geboortedatum, het geslacht, ras, stamboeknummer, chipnummer en de afstamming. Naast deze identificatie stellen wij voor de beoordeling ook een aantal gezondheidsvragen over het paard. Bij bepaalde verzekeringen wordt  om een keuringsrapport van het paard gevraagd. De hiervoor genoemde gegevens gebruiken wij  voor het kunnen inschatten van het te verzekeren risico. De verwerkingsgrond is de noodzakelijkheid van verwerking van deze gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

Schademeldingen en ziektekostendeclaraties
Wanneer je bij ons een schademelding of ziektekostendeclaratie wilt indienen, dan vragen wij om een aantal gegevens die wij gebruiken voor onze dienstverlening, het beoordelen van de claim en het uitkeren van een schadebedrag. 

Contactgegevens

Te verwerken persoonsgegevens

Doel                         

Naam (voornaam, achternaam)

Identificatie, juiste adressering, juiste wijze van aanspreken

Geslacht (man/vrouw)

Juiste wijze van aanspreken

Woongegevens (postcode en woonplaats)

Juiste adressering voor het opnemen van contact en verstrekken van documenten zoals bevestiging ingediend formulier

Telefoonnummer

Mogelijkheid tot het opnemen van contact

Polis gegevens

Te verwerken persoonsgegevens

Doel                         

Klantnummer of polisnummer

Ter bevestiging van de juiste klantgegevens

Naam paard

Identificatie verzekerde paard, ter bevestiging van de juiste klantgegevens

Chipnummer

Identificatie verzekerde paard, ter bevestiging van de juiste klantgegevens

Financiële gegevens

Te verwerken gegevens

Doel                         

Bankrekeningnummer

Voor het overmaken van een uitkering wegens gemaakte ziektekosten of schade.

Aanvullende gegevens

Het kan hierbij gaan om aanvullende gegevens zoals een factuur of een verklaring van een dierenarts. Deze gegevens zijn nodig voor een juiste beoordeling van de ingediende schade of ziektekosten. De verwerking hiervan is de noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met als specifieke doeleinde het beoordelen van een onder de dekking vallende gebeurtenis voor een eventuele uitkering. De verwerkingsgrond is de toestemming van de klant.

Marketingactiviteiten
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. Als je onze website bezoekt, verzamelen wij generieke bezoekgegeven en het IP-adres. Onze website maakt gebruik van cookies waarmee gegevens over jouw bezoek worden verzameld, die onder andere worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website relevant blijft.

Daarnaast maken wij gebruik van cookies van Google om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren voor jouw gemak. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we je naar de website.

Sponsoring

Te verwerken persoonsgegevens

Doel

Naam vereniging / organisatie

Identificatie, juiste adressering, juiste wijze van aanspreken

Adres, postcode en plaats vereniging / organisatie

Juiste adressering voor het opnemen van contact

Naam contactpersoon

Identificatie, juiste adressering, juiste wijze van aanspreken

Lidnummer

Ter bevestiging van de juiste klantgegevens

E-mailadres

Juiste adressering voor het opnemen van contact

Inhoud van het bericht

Het in behandeling nemen van het verzoek en/of het beantwoorden van jouw vraag

Ledenvoordeel

Te verwerken persoonsgegevens

Doel

Klantnummer

Ter bevestiging van de juiste klantgegevens

Naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam)

Identificatie, juiste adressering, juiste wijze van aanspreken

Straat, huisnummer, postcode en woonplaats

Juiste adressering voor het opnemen van contact

E-mailadres

Juiste adressering voor het opnemen van contact

Telefoonnummer

Mogelijkheid tot het opnemen van contact

Klachten 
Ook wanneer je een klacht bij ons indient, stellen wij een aantal vragen om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Contactgegevens

Te verwerken persoonsgegevens

Doel

Klantnummer

Ter bevestiging van de juiste klantgegevens

Aanhef (heer/mevrouw)

Juiste wijze van aanspreken

Naam

Identificatie, juiste adressering, juiste wijze van aanspreken

Postcode en huisnummer

Identificatie klantgegevens, juiste adressering voor het opnemen van contact

E-mailadres

Juiste adressering voor het opnemen van contact

Telefoonnummer

Mogelijkheid tot het opnemen van contact

Het delen van gegevens

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Het delen van jouw gegevens kan in de volgende gevallen voorkomen:

 1. Als de verzekering via een assurantiebemiddelaar loopt;
 2. Als er sprake is van een inschakeling van een bedrijf dat nodig is voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst zoals een taxateur, advocaat, herverzekeraar of incassobureau. Dit gaat gepaard met afspraken over de waarborging van je privacy.
 3. Wanneer dit uit een wettelijke verplichting voortvloeit.
 4. Wij maken gebruik van externe dienstverleners voor onze website, IT en klantendatabase. Deze externe dienstverleners worden beschouwd als verwerker omdat zij geen zelfstandige zeggenschap hebben over de persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening door EFO aan de dienstverlener ter beschikking wordt gesteld. EFO blijft in die situaties verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van jouw gegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Afhankelijk van het soort gegevens, hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Contact

E-mails, contactformulieren en telefoonnotities worden voor administratieve doeleinden en ter waarborging van de juridische positie van EFO toegevoegd aan jouw dossier zolang jij bij ons verzekerd bent en na beëindiging van het lidmaatschap voor een periode van 7 jaar.  

Wanneer je niet bij ons lid bent, worden de contactgegevens na 6 maanden verwijderd.  Daarnaast worden opgenomen telefoongesprekken na maximaal 1 maand verwijderd.

Offerte

Wanneer de offerte niet tot een verzekering heeft geleid, worden de contactgegevens na 6 maanden verwijderd. Als er wel een verzekering tot stand is gekomen, wordt de offerte voor administratieve doeleinden aan jouw dossier toegevoegd. 

Verzekeringsaanvraag

De gegevens verzekeringsaanvragen worden voor administratieve doeleinden aan jouw dossier toegevoegd. Op basis van deze gegevens wordt de polis opgemaakt. Na beëindiging van het lidmaatschap zullen deze gegevens nog 7 jaar bewaard worden. Alle verzekeringsaanvragen die niet geleid hebben tot een overeenkomst worden na 6 maanden verwijderd.

Jouw dossier

Heb je bij ons één of meerdere paarden verzekerd? Dan krijg je van ons een klantnummer, waaronder wij al jouw gegevens opslaan. Hierbij kun je denken aan alle contactmomenten, ingediende informatie en claims. Zo lang je bij ons verzekerd bent, blijven deze gegevens bestaan. Na opzegging van de verzekering, wordt het dossier voor een periode van 7 jaar bewaard.

Marketing

Doe jij mee aan een winactie, heb je een sponsorverzoek ingediend of maak je gebruik van één van onze ledenvoordelen? Dan zullen we deze gegevens niet langer dan 1 jaar bewaren.

Sollicitaties

Wanneer je bij ons solliciteert, kies jij zelf welke gegevens je aan ons doorgeeft. Deze gegevens bewaren wij maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure, tenzij jij toestemming hebt gegeven dat wij deze gegevens langer mogen bewaren. Dan bewaren wij ze maximaal 12 maanden. 

De beveiliging van jouw gegevens

Artikel 5 van de AVG verplicht EFO Paardenverzekering als verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. De wijze waarop (persoons)gegevens worden beveiligd is afhankelijk van het soort gegevens, de wijze van opslag en verwerking van deze gegevens alsmede de onderkende risico’s.

Om ervoor te zorgen dat er niets misgaat  met jouw gegevens hebben wij de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Onze IT (hard- en software) zijn optimaal beveiligd tegen virussen en cyberaanvallen;
 • Alle informatie wordt digitaal op persoonsniveau opgeslagen;
 • Ons kantoor en archief zijn optimaal beveiligd;
 • Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en onze medewerkers zijn daarop getraind;
 • Alleen medewerkers die daarvoor geautoriseerd zijn, hebben toegang tot je gegevens;
 • Alle medewerkers hebben een eed of belofte afgelegd waarin zij beloven of verklaren zich te houden aan de wet- en regelgeving en gedragscodes en hierbij integer te zullen handelen.
 • Alle medewerkers zijn gebonden zich aan een geheimhoudingsverklaring ten aanzien van de persoonsgegevens te houden. De medewerkers zijn daarnaast bekend met het privacy beleid en de privacyverklaring.

Gaat er toch een keer iets mis? Dan komen we meteen in actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Ernstige datalekken melden wij aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan jou als het nodig is.

Jouw rechten

Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de AVG jou als betrokkene diverse rechten. Wil je van één van jouw rechten gebruik maken? Stuur dan een ingevuld en ondertekend registratieformulier via een e-mail naar w.kedde@efo.nl of per post naar Turfschip 11, 8440 DM Heerenveen t.a.v. de heer W. Kedde, afdeling Compliance.

Recht op informatie

Je hebt het recht om te weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt en waarom. EFO heeft als verwerkingsverantwoordelijke de plicht om jou te informeren over de gegevensverwerking. Wij verwijzen voorafgaand de verwerking van jouw gegevens daarom altijd naar deze privacyverklaring en zullen niet eerder gegevens verwerken dan wanneer jij hier toestemming voor hebt gegeven.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten allen tijde de gegevens die wij van je hebben vastgelegd en bewaren op te vragen. Dit kun je doen door een e-mail te sturen of te bellen. Je krijgt dan een overzicht van je gegevens.

Recht op rectificatie of aanvulling

Kloppen de gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Dan kun je ons dit doorgeven en passen wij dit voor je aan. 

Recht op het wissen van jouw gegevens

Wil je niet meer dat  je gegevens bij EFO Paardenverzekering zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van je gegevens. Dit kan direct voor zoverre er geen sprake is van een wettelijke bewaartermijn. Als er een reden is waardoor wij niet aan dit verzoek kunnen voldoen dan informeren wij je daarover met uitleg van reden.

Recht op beperking van de gegevensverwerking

Je kunt de verwerking van de jouw gegevens ‘tijdelijk stil zetten’. Dit betekent dat jouw gegevens alleen nog verwerkt mogen worden met jouw toestemming, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Recht op verzet

Je kunt onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van jouw gegevens en het recht op verzet inroepen.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Je hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.

Recht niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering

Wanneer de geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, rechtsgevolgen voor je heeft of jou anderszins in aanzienlijke mate treft, heb je het recht om niet aan deze verwerking onderworpen te worden.

Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen

Wil je niet meer op de hoogte worden gehouden van onze nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen over onze verzekeringen? Dan heb jij het recht om je hiervoor af te melden. In commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid. Onze medewerkers kunnen jou bellen voor commerciële doelen. Wij houden ons hierbij aan de regels van het Bel-me-niet register. Op de website www.bel-me-niet.nl kun je jouw telefoonnummer afmelden voor commerciële telefoongesprekken en kun je meer lezen over het Bel-me-niet-register.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden. Dit kan komen door een wetswijziging of door bijvoorbeeld een rechtspraak. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken als je onze website bezoekt. Wij zullen je ook informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Dit kan via de mail naar w.kedde@efo.nl  of per post naar EFO Paardenverzekering, t.a.v. Wibo Kedde, Afdeling Compliance , Turfschip 11 8440 DM Heerenveen.

Wanneer wij jouw klacht ontvangen hebben, krijg je hiervan meteen een bevestiging. Wij kijken zo snel mogelijk naar jouw klacht en je kunt binnen twee weken een reactie van ons verwachten. Wij streven ernaar om onze leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Kunnen wij jou klacht direct oplossen? Dan doen we dat. Wanneer wij eerst extra informatie nodig hebben, nemen we contact met je op. Indien wij de door jouw gewenste uitkomst niet kunnen bieden, dan doen we ons uiterste best om dit met heldere communicatie toe te lichten.

Wij vinden het belangrijk dat jij het gevoel hebt dat wij jouw klacht goed hebben opgepakt. Ben je niet tevreden over onze aanpak of ons standpunt? Dan kun je jouw klacht ook nog voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens of telefonisch 088 -1805250.

Privacyverklaring voor het laatst aangepast op 9 april 2024

Heb je vragen over onze privacyverklaring?

Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar w.kedde@efo.nl of benader ons per post. Onze contactpersoon is Wibo Kedde van Afdeling Compliance. 

Bekijk al onze contactmogelijkheden