12 april 2021

Stalbrand: de nachtmerrie van iedere paardenhouder

Elk jaar vinden er stalbranden plaats in Nederland, waarbij de schade vaak groot is. Alleen in 2020 kwamen er al tien paarden te overlijden bij twee stalbranden en dan spreken we nog niet over de financiële gevolgen. De belangrijkste oorzaken? Achterstallig onderhoud van elektra, landbouwmachines, natuurlijk oorzaak, ongedierte, nalatigheid van rokers en brandstichting.

Wat kan je doen om brand te voorkomen?

Brand is veelal verwoestend. Toch lijken veel stalhouders nog niet doordrongen van dit feit, gezien de brandpreventie bij veel bedrijven niet op orde is. Het voorkomen van een stalbrand is mogelijk. Wij geven tips hoe.

- Reinig regelmatig elektrische apparatuur.

- Zet onnodige apparatuur zoveel mogelijk uit.

- Bedradingen dienen veilig te worden weggewerkt, zodat knaagdieren er niet van kunnen eten, en oververhitting wordt voorkomen.

- (Landbouw)machines dienen gekeurd te worden en thermisch beveiligd te zijn.

- Plaats machines niet in de buurt van brandbaar materiaal zoals ruwvoer of bodembedekkers.

- Voorkom broei door het ruwvoer eerst goed op het land te laten drogen en plaats deze niet in de brandende zon.

- Zorg voor een goede fundering van het bedrijf en een bliksemafleider om brand op een natuurlijk manier zoveel mogelijk te voorkomen. 

Geen rookmelders mogelijk op stal

Normaal worden rookmelders gebruikt om brand tijdig te signaleren. Op stal is dit niet mogelijk, omdat deze ook af gaan bij veel stof. Vandaar dat je als stalhouder beter gebruik kan maken van warmtemelders of branddetectiemelders die een telefonische melding geven. Zo voorkom je ook paniek op stal.

Waar dient een ontruimingsplan en calamiteitenplan aan te voldoen?

Op stal dient een ontruimingsplan en calamiteitenplan aanwezig te zijn. Een ontruimingsplan bestaat onder andere uit een plattegrond van de stal, het aantal paarden dat aanwezig is, welke dieren een andere aanpak nodig hebben, waar eventuele sleutels zijn opgeslagen, waar paarden naar toe geëvacueerd moeten worden, maar ook hoe staldeuren open moeten.

Het calamiteitenplan beschrijft welke acties ondernomen moeten worden, wie hiervoor verantwoordelijk zijn en wie op de hoogte geteld moeten worden. Het is verstandig hier ook belangrijke telefoonnummers, van bijvoorbeeld de dierenarts, in op te nemen. Daarnaast is een specifieke en duidelijke uitleg heel handig voor de brandweer, zij gaan immers niet dagelijks actief met paarden om. Als laatste beschrijf je in het calamiteitenplan ook waar het bluswater vandaan moet komen. Is dat een eigen voorziening of brandput? Hoe beter beschreven, hoe sneller er gehandeld kan worden.

Wil je meer praktische tips over de voorbereiding en het evacueren, lees dan het artikel van De Hippische Ondernemer.