16 maart 2022

Goede geboortebegeleiding gewenst

Voor elke fokker, ervaren of niet ervaren, blijft de geboorte van een veulen een spannende gebeurtenis. Het is niet vanzelfsprekend dat alles goed gaat en daarom zijn fokkers vaak nachtenlang aan het waken om direct ter hulp te kunnen schieten bij de geboorte. Want ook zonder complicaties is het raadzaam de geboorte goed te begeleiden.

Het normale geboorteproces bestaat uit drie fasen; de ontsluitingsfase waarbij de merrie vaak onrustig begint te worden, gevolgd door de uitdrijvingsfase waarbij de pootjesblaas zichtbaar wordt en vervolgens het veulen geboren wordt. Tot slot de fase van de nageboorte. 
Een helaas regelmatig voorkomende complicatie is een verkeerde ligging van het veulen. Wanneer er niet binnen korte tijd twee hoefjes zichtbaar zijn bij de geboorte, is de kans groot dat het veulen verkeerd ligt. Ook wanneer de hoefjes wel te zien zijn maar er geen voortuitgang zit in de geboorte moet er snel worden ingegrepen. Want in 99 procent van de gevallen kan het veulen niet zonder hulp geboren worden. Gelukkig is een dierenarts meestal in staat om het veulen te draaien, mits deze nog in leven is en de dierenarts op tijd aanwezig is. Hierbij is het belangrijk de merrie in de benen te houden totdat de dierenarts er is, omdat ze anders blijft persen en dat kan fatale gevolgen hebben voor zowel de merrie als het veulen. 
Een andere regelmatig voorkomende complicatie is dat de nageboorte er niet of niet volledig afkomt. Normaal gesproken laat de nageboorte binnen een uur los, wanneer dit langer duurt moet de dierenarts worden ingeschakeld. Een merrie die aan de nageboorte blijft staan kan hier namelijk erg ziek van worden. Zo kan ze bloedvergiftiging krijgen of hoefbevangen raken. Al met al dus zaak voor de fokkers om heel alert te zijn rondom de geboorte, want een gezond veulen én een gezonde merrie is het doel.

Goede Geboortebegeleiding Gewenst