Wat te doen bij ziektekosten?

Het is erg vervelend wanneer je ziektekosten hebt gemaakt bij je paard. Wanneer je een ziektekostenverzekering bij ons hebt afgesloten, ben je verzekerd voor de ziektekosten die onder jouw dekking vallen. 

Bekijk hier het stappenplan voor het indienen van de ziektekosten. 

Heb je een ziektekostenverzekering Uitgebreid of UitgebreidPlus?

Dan heb je een meldingsplicht. Een behandeling/onderzoek waarvan de kosten meer dan € 750,- bedragen, moeten vooraf bij ons gemeld worden. Tenzij de spoedeisende zorg zo dringend is, dat vooraf melden niet mogelijk is. Deze melding moet schriftelijk plaatsvinden door middel van een behandelplan, dat volledig ingevuld en ondertekend wordt door de dierenarts die de behandeling uitvoert. Het behandelplan mag via de post worden ingezonden, maar bij voorkeur via de mail naar schade@efo.nl. Je kunt het behandelplan hier downloaden. 

Dierenarst

Hoe kan ik de gemaakte ziektekosten declareren?

Wanneer je een declaratie wilt indienen, dan kun je de te declareren nota’s samen met een ziektekostenformulier naar ons opsturen. Bij voorkeur kun je online via de Mijn EFO Omgeving of onze website de declaratie indienen, maar dit kan ook via de post of via de e-mail. Hiervoor kun je het ziektekostenformulier downloaden. 

Let op! Voor een juiste beoordeling moet op de nota duidelijk leesbaar zijn: de naam en het chipnummer van het betreffende paard, de kosten van de behandelingen en een waarmerk (stempel of handtekening) van de behandelend dierenarts.

Ziektekosten indienen Ziektekostenformulier

Hoe gaan wij met jouw ziektekostendeclaratie om?

Je mag bij ons rekenen op een snelle en correcte afhandeling van de ziektekostendeclaratie. De snelheid van de afhandeling bepaal je voor een groot deel zelf. Wat ons helpt, is dat wij zo snel en volledig mogelijk worden geïnformeerd over de ziektekosten. Denk hierbij aan het indienen van de nota's, een dierenartsverklaring en het ziektekostenformulier. 

Wanneer wij alle benodigde stukken hebben ontvangen om de declaratie te kunnen beoordelen, dan wordt er binnen 3 weken contact met jou opgenomen.

Hoe wordt de ziektekostendeclaratie berekend?

Wanneer wij een ziektekostendeclaratie ontvangen, gaan wij eerst beoordelen of de gemaakte kosten onder de door jouw gekozen dekking vallen. Wanneer je volgens de voorwaarden recht op een vergoeding hebt, gaan we starten met de berekening. Wij houden hierbij rekening met de maximale vergoedingen en het eigen risico. 

Wat valt er onder de dekking?

Ben je benieuwd of de door jou gemaakte diergeneeskundige kosten onder jouw dekking vallen? Bekijk dan ons dekkingsoverzicht. Hierin wordt aangegeven welke diergeneeskundige kosten onder welk pakket worden vergoed. 

Maximale vergoedingen voor diergeneeskundige hulp

Wij vergoeden per kalenderjaar niet meer dan de verzekerde waarde van het paard met een maximum van € 7.500. Ook geldt er voor bepaalde onderzoeken en/of behandelingen een bovengrens. Die vind je in het dekkingsoverzicht. 

Eigen risico

Ziektekostenverzekering Beperkt
Eigen risico: €75,-

Ziektekostenverzekering Basis
Eigen risico: €125,-

Ziektekostenverzekering Uitgebreid
Eigen risico: €150,-

Ziektekostenverzekering UitgebreidPlus
Eigen risico: €150,- voor ziektekosten  die ook verzekerd zijn onder de Ziektekostenverzekering Uitgebreid en €250,- aanvullend voor ziektekosten verzekerd onder de Ziektekostenverzekering UitgebreidPlus.

Consult-, voorrij- en visitekosten

Deze kosten worden niet vergoed, tenzij er sprake is van ziektekosten die onder de dekking van de Beperkte Ziektekostenverzekering vallen. Er moet sprake zijn van spoedeisende hulp bij een acuut verlopende ziekte of ongeval met open verwondingen.

 

 

Wil je meer informatie of heb je vragen?

Neem dan contact met ons op. Onze schadebehandelaars leggen het je graag uit. 

 

Contact