18 november 2021

Elektrische installatie: voldoet jouw accommodatie aan de regels?

Al die regels. Het is als hippische ondernemer moeilijk om overal van op de hoogte te zijn en blijven, zeker als dit niet geheel binnen je vakgebied ligt. Elektrische installaties en de bijbehorende regels is zo’n vakgebied waar de meeste ondernemers niet veel kennis van hebben. Vandaar dat wij je in dit artikel bijpraten over de regels omtrent elektrische installaties.

Wettelijk verplicht bij nieuwe installatie

Bedrijfspanden moeten wettelijk volgens het Bouwbesluit voldoen aan de NEN 1010 inspectie. Dit is de bijbel wat elektrische installaties betreft, want hierin staat hoe een elektrische installatie ontworpen moet worden. Al vanaf 1962 is deze norm acties en om de zoveel jaar komt er weer een nieuwe versie om in te spelen op de huidige ontwikkelingen. Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd op veiligheid om ongelukken op het gebied van elektrische schokken en brand te voorkomen. Dit is dus een vereiste bij nieuwe installaties!

Welke regels voor bestaande installaties?

Niet elke ondernemer heeft van doen met een nieuwe installatie, daarom is er ook voor bestaande installaties een keuring: de NEN 3140 of de Scope 8 inspectie. In beide gevallen wordt gecontroleerd of de elektrische installatie veilig is voor de gebruiker en wordt deze getoetst aan de norm die ten tijde van aanleg van kracht was.

Het grootste verschil tussen beide keuringen is dat bij een NEN 3140 inspectie ook wordt gekeken naar de bedrijfsvoering zoals het aanwezig zijn van een installatieverantwoordelijke, werkvergunningen en aanwijsbeleid. Bij een Scope 8 inspectie wordt alleen puur de elektrische installatie gecontroleerd, deze wel toereikend om te voldoen aan de Arbobeleidsregels. De NEN 3140 is opgedeeld in twee soorten inspecties: de inspectie van de elektrische installatie en de inspectie van arbeidsmiddelen. Deze staan los van elkaar en dienen dan ook afzonderlijk te worden aangevraagd. Deze keuringen zijn niet wettelijk verplicht maar door ze te laten uitvoeren kan de werkgever aantonen dat hij of zij voldoet aan de arbobeleidsregels met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installaties.

De verzekeringsmaatschappijen zijn degene die de NEN 3140 of Scope 8 keuring in veel gevallen wel verplicht stellen. Is jouw installatie niet binnen de termijn gekeurd en waar nodig aangepast aan de eisen, dan kan het zo zijn dat de verzekering niet uitkeert wanneer er brand ontstaat. Ook kan het zijn dat de premie omhooggaat als het niet in orde is.

Hoe weet ik of dit bij mijn bedrijf op orde is?

Wanneer je twijfelt of jouw bedrijf aan de eisen voldoet en in het bezit is van een geldig NEN 3140-certificaat, is dit vaak niet het geval en is het verstandig om hierin stappen te ondernemen. Ten eerste is het slim om uit te zoeken welke keuring jouw verzekering verplicht stelt. Hierna is het zaak om contact op te nemen met een erkend inspectiebedrijf om te informeren naar de mogelijkheden en de vervolgstappen.

Logo Hippische Ondernemer