19 december 2019

Röntgenologie bij paarden

Met behulp van röntgenstraling kan het skelet van mens en dier worden afgebeeld, waardoor een veel betere diagnose kan worden gesteld dan met het blote oog. Röntgenologie is tegenwoordig digitaal en kan ook op locatie plaatsvinden. Dat is doeltreffend, snel en levert weinig stress op voor het paard. Digitale foto’s zijn bovendien van een hoge kwaliteit en kunnen direct beoordeeld worden.

De belangrijkste redenen voor röntgenonderzoek zijn:

* Letsel: Wanneer de ernst van het letsel niet met zekerheid vastgesteld kan worden aan de hand van regulier onderzoek, bijvoorbeeld bij een botbreuk, kan een röntgenfoto uitkomst bieden.
* Kreupelheidsdiagnostiek: Röntgenonderzoek kan helpen om bijvoorbeeld gewrichtsartrose zichtbaar te maken.
* Hoefbevangenheid: Door middel van een röntgenfoto kan worden vastgesteld in welke fase de hoefbevangenheid is.
* Gebitsproblemen: Om te bekijken of er sprake is van bijvoorbeeld EOTRH, kieswortelontsteking of diastases.
* Verkoop- of aankoopkeuring: Wanneer een paard bij een aan- of verkoop gekeurd wordt, zal het vaak eerst een klinische keuring ondergaan en kan aanvullend gekozen worden voor röntgenonderzoek om te zien of het paard gezond is.
* Hengstenselectie: Bij hengstenselecties wordt aan de hand van röntgenfoto’s gezocht naar mogelijke erfelijke afwijkingen en de mate waarin deze kunnen worden doorgegeven (erfelijkheidsgraad). De röntgenfoto’s woorden door (een speciale commissie van) het stamboek beoordeeld. De eisen voor het röntgenonderzoek verschillen per stamboek.
* PROK keuring: PROK staat voor Project Röntgenologisch Onderzoek KWPN. Hierbij wordt aan de hand van röntgenfoto’s van voor- en achterbenen gekeken of het paard voldoet aan de eisen van het stamboek en geen erfelijke afwijkingen heeft. Tegenwoordig is het ook mogelijk om DNA-onderzoek te laten doen en zijn röntgenfoto’s niet altijd meer noodzakelijk.
* OC/OCD-screening: OC/OCD (zie foto) ontstaat tijdens de ontwikkeling van het veulen, als het kraakbeen zich omzet in bot. Bij dit ‘verbenen’ kan door erfelijke factoren, letsel of omdat het veulen te snel is gegroeid soms iets verkeerd gaan. Het is daarom verstandig om het paard als jaarling te laten screenen door middel van röntgenfoto’s, zodat bij een afwijking tijdig ingegrepen kan worden.
* Sportkeuring: Hierbij worden er vooral röntgenbeelden gemaakt om de botten in de benen van het paard te beoordelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de beoogde sportdiscipline en de toekomstige prestaties van het paard.

Een röntgenfoto kost gemiddeld tussen de 30 en 50 Euro. Hierbij zijn zaken als de voorrijkosten, de verdoving, het onderzoek en een eventuele startprijs niet meegerekend. De eerste foto kan daarom soms duurder zijn en de totale kosten hangen ook af van wat er precies onderzocht moet worden. De kosten van een röntgenologisch onderzoek kunnen daarnaast sterk verschillen per kliniek. Voor het maken van een inschatting van de kosten kan vooraf geïnformeerd worden bij de paardenarts of kliniek naar de standaard kosten van bijvoorbeeld verdoving en onderzoek. Een paardenverzekering dekt soms een deel van de kosten.

Meer lezen?

Dit is een samenvatting. Lees het volledige artikel ‘Röntgenologie bij paarden’ (incl. uitgebreid beeldmateriaal) op Paardenarts.nl van Matthijs van Waart, paardenarts.

 

Logo Paardenarts